ارتباط مستقیم با مدیر عامل

برای ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس صدری مدیر عامل هلدینگ سرمایه‌گذاری خطر پذیر برسام‌تِک به ایمیل زیر پیام دهید.

ceo{at}barsamtech{dot}ir