ارسال طرح جهت سرمایه‌گذاری


 • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام طرح را بنویسید. نام طرح را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وبسایت شما را بنویسید. وبسایت شما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام رسمی شرکت را بنویسید. نام رسمی شرکت را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
پست الکترونیکی را بنویسید. پست الکترونیکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تأسیس شرکت را بنویسید. تاریخ تأسیس شرکت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
حوزه فعالیت را بنویسید. حوزه فعالیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد پرسنل را بنویسید. تعداد پرسنل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سرمایه مورد نیاز را بنویسید. سرمایه مورد نیاز را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.

سرمایه مورد نیاز طرح خود را ذکر نمایید.

سهام قابل انتقال را بنویسید. سهام قابل انتقال را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.

در ازای سرمایه دریافتی چند درصد سهام قابل انتقال به سرمایه گذار است؟

مدل درآمدی طرح را بنویسید. مدل درآمدی طرح را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
وضعیت دانش بنیانی را بنویسید. وضعیت دانش بنیانی را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.

در صورت دانش بنیان بودن نوع، تاریخ و نام محصول را ذکر نمایید

میزان سرمایه گذاری فعلی را بنویسید. میزان سرمایه گذاری فعلی را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.

در صورتی که سرمایه گذاری داشته اید ذکر نمایید که از چه طریق بوده است.
اگر شخصی بوده یا توسط سایر سرمای

فایل ارائه به سرمایه گذار را انتخاب کنید.
از چه طریق با هلدینگ برسام آشنا شده اید؟ را بنویسید. از چه طریق با هلدینگ برسام آشنا شده اید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خلاصه ای از کسب و کارتان را شرح دهید را بنویسید. خلاصه ای از کسب و کارتان را شرح دهید را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
سهامدارن با ذکر درصد سهام را بنویسید. سهامدارن با ذکر درصد سهام را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

سهامداران شرکت را ذکر نمایید


کمی صبر کنید...

مشخصات خود را کامل نمایید و طرح را ارسال کنید.همکاران با شما تماس خواهند گرفت.

در صورتی که در تیمی خلاق ونوآور حضور  و طرحی نوآورانه و کسب و کاری دارید که با حوزه های سرمایه گذاری هلدینگ سرمایه گذاری برسام تِک تطابق دارد حتما با ما تماس بگیرید.تیم برسام تِک در تمام مراحل سرمایه گذاری در کنار شما هستند.

به منظور ثبت در خواست لطفا به صورت زیر اقدام نمایید.

1. فرم پذیرش را تکمیل کنید.
2. فایل ارائه به سرمایه گذار را بارگذاری و سپس ارسال کنید.

فایل ارائه باید عناوین زیر را پوشش دهد:

 1. مسئله
 2. راه حل
 3. معرفی محصول
 4. اندازه بازار
 5. بیزینس مدل
 6. استراتژی های بازاریابی
 7. تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 8. رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 9. تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 10. نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 11. نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 12. میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 13. نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار
 14. معرفی تیم فناور،سوابق  و فعالیت ها