ارسال طرح جهت سرمایه‌گذاری


 • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام کسب وکار را بنویسید. نام کسب وکار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وبسایت شما را بنویسید. وبسایت شما را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
پست الکترونیکی را بنویسید. پست الکترونیکی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حوزه فعالیت را بنویسید. حوزه فعالیت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد پرسنل را بنویسید. تعداد پرسنل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
از چه طریق با هلدینگ برسام آشنا شده اید؟ را بنویسید. از چه طریق با هلدینگ برسام آشنا شده اید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...

مشخصات خود را کامل نمایید و طرح را ارسال کنید.همکاران با شما تماس خواهند گرفت.

در صورتی که در تیمی خلاق ونوآور حضور  و طرحی نوآورانه و کسب و کاری دارید که با حوزه های سرمایه گذاری هلدینگ سرمایه گذاری برسام تِک تطابق دارد حتما با ما تماس بگیرید.تیم برسام تِک در تمام مراحل سرمایه گذاری در کنار شما هستند.

به منظور ثبت در خواست لطفا به صورت زیر اقدام نمایید.

1. فرم پذیرش را تکمیل کنید.
2. فایل ارائه به سرمایه گذار را بارگذاری و سپس ارسال کنید.

فایل ارائه باید عناوین زیر را پوشش دهد:

 1. مسئله
 2. راه حل
 3. معرفی محصول
 4. اندازه بازار
 5. بیزینس مدل
 6. استراتژی های بازاریابی
 7. تعداد مشتریان فعلی و سهم هر کانال بازاریابی
 8. رقبا و مزیت رقابتی کسب و کار شما
 9. تعداد اعضای تیم و تخصص هر یک
 10. نحوه ی توزیع سهام بین هر یک از سهامداران
 11. نمودار درآمد و هزینه در سال جاری
 12. میزان سرمایه مورد نیاز و پیشنهاد مشخص
 13. نحوه استفاده از سرمایه در توسعه کسب و کار
 14. معرفی تیم فناور،سوابق  و فعالیت ها