انگیزه

کارواش بدون آب نانومبیل

/post-68

🟣استفاده مداوم از کارواش و یا شستشوی شخصی بدنه خوردو، از نظر زمانی و مالی مقرون به صرفه نیست.🟢از طرف دیگر صرفه‌جویی در مصرف آب (با توجه به کمبود منابع آبی کشور) وظیفه اخلاقی هر شهروندی است.