تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی DIWS1

تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی (DIWS1)

/post-38

پساب تولیدی صنایع برشکاری حامل غلظت بالایی از آلاینده‌ها می‌باشد که به دلیل وجود مسائل زیست محیطی، صنایع ناچار به استفاده از سیستم‌های تصفیه فاضلاب با هزینه‌های بالا می‌باشد.