رضا آتشی

درس‌هایی از کارآفرینی: داستان تاسیس زودفود (اسنپ فود)

/the-lessons-learned-from-entrepreneurship-the-story-of-how-zodfood-snapfood-was-established

کیارش عباس زاده، بنیانگذار زودفود، با الهام از ایده‌های مشابه در خارج از کشور، در سال 1388 زودفود را تاسیس کرد.عباس زاده با تمرکز بر بازاریابی و برندینگ، زودفود را به برندی شناخته شده تبدیل کرد.در مسیر رشد، عباس زاده با چالش‌های مختلفی از جمله رقابت ناسالم، جذب سرمایه گذار و مشکلات حقوقی روبرو شد.مشکلات حقوقی ناشی از جعل امضا و سوء استفاده از اعتماد، بزرگترین چالش عباس زاده بود.این تجربه تلخ، درس‌های مهمی به عباس زاده آموخت؛ از جمله اهمیت اعتماد، انتخاب دقیق شرکا و همکاران، محافظت از اسناد و مدارک و پیگیری مشکلات حقوقی از طریق مراجع قانونی.عباس زاده پس از این تجربه، مدل "تقسیم سهام داینامیک" را در شرکت‌های بعدی خود به کار گرفت و تجربیات خود را در قالب کتاب‌هایی منتشر کرد.