سامانه ی تصفیه و بازچرخانی محلول های شیمیایی DCWS1

سامانه ی تصفیه و بازچرخانی محلول های شیمیایی (DCWS1)

/post-39

در صنعت به منظور آماده سازي سطوح آهني، استيل، استيل گالوانيزه يا آلومينيوم از محلول های شیمیایی استفاده می­ کنند كه از اسيد فسفريك رقیق و سایر مواد شيميايي تهیه می ­شوند.