سرپرست جدید ستاد نانو

سرپرست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منصوب شد

/development-of-nano-technology

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهوری "سرپرست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو" را منصوب کرد.