غشاهای سرامیکی

سامانه ی فیلتراسیون دیسکی (DDFS1)

/post-37

جداسازی ذرات معلق ارزشمند و نیز بازچرخانی آب در صنایعی چون معدن، کاشی و سرامیک و سنگبری