شرکت دانش پژوهان صنعت نانو در سال 1389 با هدف توسعه دانش فنی محصولات دانش بنیان به خصوص در زمینه تولید غشاهای نانو ساختار سرامیکی تاسیس، و از سال 1393 با عنایت به دستاوردهای موفق در زمینه تولید غشاهای سرامیکی در مقیاس پایلوت و نیمه صنعتی و توجه ویژه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز رشد واحدهای دانش بنیان دانشگاه صنعتی سهند، مستقر گردید تا فعالیت های فناورانه را در این زمینه با جدیت دنبال نماید. در همین راستا این شرکت موفق به دریافت گواهی نامه نانو مقیاس گردید و موفق به اخذ گواهی دانش بنیان شده است. شرکت دانش پژوهان صنعت نانو از زمان تاسیس و در راستای ایجاد طرح های فناورانه در صنعت جداسازی اقدام به راه اندازی سامانه های متعددی در این زمینه نموده است. این سامانه ها به منظور بومی کردن صنایع وارداتی و همچنین تولید دانش فنی در کشور صورت گرفته است. شرکت دانش پژوهان صنعت نانو،دارای خط تولید غشاهای سرامیکی نانو ساختار می باشد. این غشاها در شکل های لوله ای، دیسکی، صفحه ای در ابعاد مختلف و برای کارکرد در دماها و فشارهای مختلف طراحی و ساخته می شود. این نوع غشاها بر روی پایه های سرامیکی از جنس آلفا آلومینا، به روش های مختلف، پوشش دهی و لایه نشانی شده و به بازار عرضه می گردد. همچنین این شرکت می تواند، بنا به درخواست مشتری این نوع غشاها را در هر نوع شکل و اندازه، طراحی و تولید نماید.