شصت و ششمين جلسه هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر روز دوشنبه مورخ ٢٩ دي ماه سال 1399 به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه هیات مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور با عضویت هلدینگ برسام در انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر موافقت کردند.


🔹هلدینگ برسام
شركت سرمايه گذاري خطرپذير برسام آفرين تك (هلدینگ برسام)كه در شهريور ماه ١٣٩٩ ثبت شده است، تا كنون در حوزه هاي سلامت،الكترونيك، آب و مواد پيشرفته سرمايه گذاري داشته است.


#هلدینگ_برسام