این دستگاه با مکش هوا به داخل راکتور پلاسما باعث حذف مواد آلاینده شده و در نهایت هوایی عاری از آلودگی را بازپس می دهد.

همچنین خروجی این دستگاه هیچ گاز مضر و آلاینده ای نداشته و می تواند در تمام محیط هایی که انسان تردد می کند بصورت دائم استفاده شود.

دبی هوای خروجی دستگاه 120 متر مکعب بر ساعت بوده و شرکت پنتا می تواند برای محیط های بزرگ تر نیز دستگاهی متناسب با آن محیط طراحی کند.

دستگاه دارای صفحه کلید تاچ و ریموت کنترل بوده و قابلیت کارکرد بصورت دائم را دارد.

پالسما حالت چهارم ماده با محیطی شبه گازی و نسبتاً خنثی است. فناوری پالسمای سرد بواسطه ی ویژگی غیرحرارتی، توانایی تولید ذرات بسیار فعال همچون الکترونها را در دما و فشار محیط داراست. 

اساس عملکرد؛ اعمال اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو الکترود فلزی و تخلیه الکتریکی در گاز است. در ادامه از طریق اعمال گاز یونیزه شده و الکترون های پر انرژی بر مواد ورودی یا سطوح، واکنش ها و تاثیرات شیمیایی/فیزیکی مورد نظر صورت خواهد گرفت. این فناوری با ایجاد محیطی ویژه شرایط لازم برای تخریب و غیرفعال سازی انواع میکرو ارگانیزم های موجود در هوا را فراهم مینماید.

 در ایامی که انتقال اکثر بیماری ها میتواند از طریق هوا (Airborne )باشد، سیستم ضدعفونی با توانایی تخریب پاتوژنهای موجود در هوا، قادر خواهد بود بدون انتشار گاز مضر، عمل تصفیه و ضدعفونی فضاهایی که افراد در آن حضور دارند را به طور مداوم انجام دهد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شرکت پنتا مراجعه فرمایید.