🔽🔽🔽🔽
🟣شرکت دانش پژوهان صنعت نانو با تکیه بر دانش غشایی اقدام به ساخت سامانه ی تصفیه آب سیار نموده است. این سامانه ی تصفیه آب برای شرایط مختلف طراحی شده است. بخصوص در مناطقی که معمولاً دسترسی به آب شرب سالم و مطمئن محدود می شود.
🟢کاربردهای این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در مناطق محروم و فاقد آب آشامیدنی این دستگاه می تواند به عنوان یک راه حل برای تامین آب آشامیدنی سالم به کار برده شود.
در مناطق کوهستانی و صعب العبور این دستگاه می تواند بعنوان سیستم تولید آب آشامیدنی مورداستفاده قرار گیرد.
این سامانه در شرایط بحرانی نظیر سیل، زلزله و …. به دلیل آلوده شدن منابع آب آشامیدنی موجود و یا
آسیب دیدن تاسیسات مربوطه بسیار مورد توجه می باشد.

🟡این دستگاه وسیله ای مناسب بمنظور استفاده در زمینه کمپینگ و طبیعت گردی می باشد.
#تصفيه #تهران #ایران #آب #نفتی