دکتر علی وحدت:این طرح که با تجهیزات کاملا بومی برای انجام تحقیقات و تولید محصولات در حوزه میکرو نانو الکترونیک راه‌اندازی شده است نشانه خودباوری جوانان و پیشرفت کشور در حوزه علم و فناوری است

#صندوق_نوآوری_و_شکوفایی

#هلدینگ_برسام

#صندوق_نانو

#معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری

#پارک_فناوری_پردیس