اکسیر نانو سینا

سینا دوکسوزوم

/post-26

سینا دوکسوزوم یک داروی ضد تومور است که در درمان سرطان سینه متاستاز دهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض یا دارای مشکلات قلبی میباشند و همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده میشود.


سینا کورکومین

/post-25

یکی از محصولات شرکت اکسیر نانو سینا