شکل دارويي:
کپسول ژلاتيني نرم


ترکيب دارويي:
سيناکورکومين 80: هر کپسول حاوي 80 ميلي گرم کورکومين نانوميسلي
سيناکورکومين 40: هر کپسول حاوي 40 ميلي گرم کورکومين نانوميسلي


موادموثره:
کورکومين (دي فرولوئيل متان)، يک پلي فنل از دسته دي آريل هپتانوئيدها ،  مهمترين جزء فعال ريشه گياه زردچوبه(Turmeric)   با نام  علمي Curcuma longa متعلق به خانواده زنجبيل مي باشد؛ که به همراه دو کورکومينويد اصلي ديگر (دمتوکسي کورکومين و بيس دمتوکسي کورکومين ) حدود 3-5 % زردچوبه را تشکيل مي دهند.


خواص درماني و اثرات بيولوژيک :
بسياري از مطالعات (بيش از 3000 مطالعه) کشت سلولي،  حيواني و باليني انجام شده در يک قرن اخير نشان دهنده ي اثرات بالقوه کورکومين به عنوان يک ترکيب آنتي اکسيدان، ضد التهاب، ضد تکثير سلولي بوده است که آن را به عنوان يک مکمل ارزشمند در پيشگيري و درمان طيف وسيعي از بيماريها مستعد کرده است:
ضد التهاب در بيماريهاي:
التهابي مفاصل (استئوآرتريت و آرتريت روماتوئيد)
التهابي گوارشي (کرون، گاستريت، کوليت اولسراتيو و سندروم روده تحريک پذير)
التهابي دهان (ژنژيويت و آفت دهاني)
التهاب پوستي (پسوريازيس، اگزما و زخم)
پيشگيري کننده از انواع سرطانها و کاهش دهنده عوارض شيمي درماني و پرتو درماني
آنتي اکسيدان قوي و مکمل مفيد براي سلامت سيستم قلب و عروق (ضد تجمع پلاکتي، کاهنده تري گليسريد و  VLDL)
بهبود دهنده عملکرد کبد (درمان کمکي کبد چرب و پيشگيري از بيماريهاي پيشرونده کبدي)
کمک به درمان ديابت و پيشگيري از مشکلات ناشي از ديابت (نوروپاتي ديابتي و رتينوپاتي)


مزيت کورکومين نانوميسلي :
با توجه به ماهيت ليپوفيل کورکومين, جذب خوراکي کورکومين در فرمهاي معمول خوراکي  (پودر, کپسول و قرص)  بسيار پائين است.  ولي در فرآورده سينا کورکومين، تمام کورکومين در بخش هيدروفوبيک نانوميسلهاي کورکومين محبوس مي باشد. اين نانوميسلهاي کروي شکل اندازه ذره اي حدود 10 نانومتردارند و  باعث افزايش حلاليت در آب کورکومين مي شوند. پس از مصرف خوراکي, کپسولهاي سافت ژل حاوي نانوميسلهاي کورکومين در کمتر از 15 دقيقه در محيط اسيدي معده باز شده در محيط معده پخش ميگردند. اين نانوميسلها در محيط اسيدي معده حداقل 6 ساعت پايدارند و از بين نمي روند و به صورت دست نخورده به روده کوچک مي رسند. نانوميسلها پس از رسيدن به روده کوچک، انتقال کورکومين را از لايه آب دست نخورده موجود در سطح سلولهاي اپيتليال روده اي که يک سد در برابر جذب ترکيبات محلول در چربي مي باشد تسهيل نموده و باعث افزايش جذب کورمين از راه خوراکي مي شوند.


اطلاعات ضروري پيش از مصرف:
- درصورت سابقه حساسيت به زردچوبه يا ساير داروها، مواد غذايي و رنگي مصرف نشود.
- درصورت ابتلا به سنگ کيسه صفرا و يا انسداد مجاري صفراوي مصرف نشود.
- در بيماران دچار افزايش اسيد معده ويا داراي زخم فعال گوارشي مصرف نشود.


طريقه مصرف:
هرچند مقدار مصرف هر فراورده دارويي را پزشک معالج بسته به مورد مصرف تعيين مي کند، اما باتوجه به افزايش جذب خوراکي کورکومين در فرمولاسيون نانوميسلي سيناکورکومين،  مقدار مصرف روزانه يک عدد کپسول 80 ميلي گرمي يا در دو دوز منقسم 40 ميلي گرمي توصيه مي شود.


موارد احتياط:
مصرف دارو در افرادي که سنگ کيسه صفرا دارند به علت افزايش ترشح صفرا توصيه نمي شود.


مصرف همزمان با ساير داروها:
با وجود اينکه تداخل دارويي مستندي در خصوص کورکومين گزارش نشده است، به علت اثرات رقيق کنندگي خون، ممکن است خطر خونريزي را درصورت مصرف همزمان با داروهاي ضدانعقادافزايش دهد لذا توصيه مي شود مصرف همزمان آن با داروهاي ضد انعقـاد نظيرهپـارين، آسپـرين، کلوپيدوگـرل، ديپيريدامـول، وارفارين و  تيکلوپيدين با احتياط صورت گيرد.


بارداري وشيردهي:
هرچند که کورکومين فراورده اي گياهي است، از آنجا که ايمني آن دربارداري و شيردهي مورد مطالعه قرار نگرفته است، مصرف آن دراين دوران توصيه نمي شود.


مصرف بيش از حد دارو:
درصورت مصرف اتفاقي بيش از مقادير معمول با پزشک يا داروساز مشورت کنيد.


عوارض جانبي احتمالي:
هرچند اين دارو، فراورده اي طبيعي محسوب مي شودو عوارض جانبي زيادي از آن گزارش نشده است ، در مصرف فراورده هاي حاوي کورکومين به صورت پودر عوارضي چون تهوع و اسهال ديده شده که بروز آن درمصرف فرم نانوميسلار کورکومين کمتر ديده شده است.


 شرايط نگهداري:
دردماي کمتراز 30 درجه سانتي گراد دور از نور و رطوبت نگهداري شود.