شرکت خلاق در زمینه تولید تجهیزات پزشکی.

از جمله تولیدات این شرکت می توان:Laryngoscope و ventilator را نام برد.