بررسی مارجین های حاشیة تومور در حین جراحیِ بیماران مبتلا به سرطان پستان، برای تضمین حذف قطعی سلول های مشکوک و پرخطر با کمترین آسیب رسانی به بافت های سالم، بسیار حیاتی و مهم است. باقی ماندن سلول های سرطانی درون بدن موجب جراحی های مجدد و اقدامات درمانی اجتناب ناپذیر پس از جراحی شده، که عوارض جانبی بسیاری به همراه خواهد داشت. 

پاتولوژی فروزن مارجین های تومور در حین عمل، یک روش مرسوم پذیرفته شده از لحاظ بالینی به منظور هدایت جراح برای هرگونه نیاز به جراحی مجدد است. با این وجود، روند زمان بر و کم دقت بررسی مارجین، به همراه 20 تا 70 درصد منفی کاذب، محدودیت های ارزیابی مارجین ها توسط پاتولوژی فروزن در حین جراحی به حساب می آیند. سیستم CDP یا پروب تشخیص مارجین های سرطانی که برای اولین بار در جهان ابداع شده است، بر پایه سنجش الکترونیکی متابولیسم hypoxia glycolysis و Reverse Warburg در سلول های پیش سرطانی و سرطانی بصورت درلحظه و در حین عمل جراحی می باشد. 

این سیستم با شناسه ثبت اختراع آمریکا (Pub. No.: US 2018/0299401 A1, Pub. Date: Oct. 18, 2018)، شماره پروانه 23212882 و مجوز وزارت بهداشت به عنوان سیستم کمک جراحی در سرطان پستان معرفی شده و در جاهایی که فروزن وجود دارد، به عنوان مکمل و در جاهایی که فروزن وجود ندارد، به عنوان سیستم کمک جراح برای بررسی مارجین ها وارد عمل می شود. 

سیستم جدید با دقت چند میلی متر هر ناحیه­ی مارجین داخل بدن (Cavity side margin) مشکوک به سرطان را ظرف 40 ثانیه در حین عمل با کمک یک سنسور سوزنی با کالیبراسیون پاتولوژی به جراح اعلان می نماید. این سیستم دارای یک طبقه بندی تشخیصی بالینی متناسب بین نتایج پاتولوژیکی بافت های مورد آزمایش و پیک های پاسخCDP ، بر اساس طبقه بندی سیستم پاتولوژی (DIN)Ductal intraepithelial neoplasia ، Lobular intraepithelial (LIN) neoplasia و (FEL)Fibro epithelial lesion   (با توجه به آخرین اصلاحات گزارش شده) می باشد. قابلیت بارز تشخیص سلول های سرطانی توسط CDP در مارجین های داخلی (پس از خارج کردن تومور) در حین عمل جراحی، برای بیش از ۱۰۰۰ نمونه بالینی درون بدنی پستان با حساسیت و انتخاب پذیری به ترتیب 97 درصد و 94 درصد بدست آمده است. این دستاورد سرآغازی بر ورود electrotechnical oncosurgery در حوزه بالینی است.