بازار جهانی

بازار جهانی سنسورهای خودرو

/automotive-sensor-market-size

در دنیای مدرن امروز حسگرها و سنسورها یکی از بازیگران اصلی زندگی انسان ها هستند. سنسورها در تمامی صنایع نفوذ کرده و جایگاه خود را تثبیت کرده اند. صنایعی از قبیل الکترونیک، تجهیزات پزشکی، صنایع نظامی و صنایع خودرو.


بازار جهانی دستگاه های تصفیه هوا

/global-market-of-air-purifiers

در دهه اخیر با توجه به افزایش آلودگی هوا، استفاده از دستگاه‌های تصفیه‌کننده هوا رشد زیادی داشته است. بنابراین حجم بازار این محصولات نیز رشد چشمگیری داشته است