ریسک

11 ریسک مختلفی که ممکن است در کسب و کار ها وجود داشته باشد

/getting-to-know-11-business-risks

معمولا زمانی که صحبت از انواع ریسک به میان می‌آید، کلمه خطر برجسته می‌شود؛ اما باید بدانید که ریسک فقط دربردارنده خطر و مفهومی منفی نیست. ریسک در معنای کلی، نا اطمینانی از آینده را نشان می‌دهد