سرمایه گذار

ویژگی‌های طرح کسب‌وکار مناسب، برای ارائه به سرمایه‌گذار

/features-of-a-suitable-business-plan-for-present-to-the-investor

طرح کسب‌وکار، ابزاری کلیدی برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و شریکان تجاری، به منظور جلب اعتماد آن‌ها، برای مشارکت یا تأمین مالیِ کسب‌وکار شما می‌باشد؛ که برای اطلاع این دسته افراد، از این‌که کسب‌وکار یا ایده‌ی شما چه جایگاهی دارد، چگونه خلق ارزش می‌کند، و در چه وضعیت مالی‌ای قرار دارد، می‌باشد.