مقدمه

طرح کسب‌وکار، ابزاری کلیدی برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و شریکان تجاری، به منظور جلب اعتماد آن‌ها، برای مشارکت یا تأمین مالیِ کسب‌وکار شما می‌باشد؛ که برای اطلاع این دسته افراد، از این‌که کسب‌وکار یا ایده‌ی شما چه جایگاهی دارد، چگونه خلق ارزش می‌کند، و در چه وضعیت مالی‌ای قرار دارد، می‌باشد.

ما به عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر(VC)، طرح کسب‌وکاری را کامل می‌دانیم، که موارد زیر را شامل شود:

- تاریخچه و اطلاعات ثبتی شرکت

- تیم و اعضای شرکت

- محصول و فناوری

- وضعیت بازار محصول

- فعالیت‌ها و وضعیت شرکت

- پیش‌بینی جریانات مالی طرح

- انتظارات از سرمایه‌گذار

تاریخچه و اطلاعات ثبتی شرکت

این بخش توضیحی از چگونگی و دلایل تشکیل شرکت، اهداف و چشم‌اندازها، نوع سهامی، و ساختار حقوقی شرکت، بنیان‌گذاران و میزان آورده‌‌ی آن‌ها، سهام‌داران فعلی و قبلی، و همچنین درصد سهام آن‌ها، وضعیت دانش‌بنیانی شرکت و ... می‌باشد.

مواردی مانند وضعیت بدهی‌ها، تعهدات مالی، و صورت‌های مالی شرکت(در صورت وجود)، نیز در این بخش آورده می‌شوند.

تیم و اعضای شرکت

مواردی شامل معرفی تیم راهبری، تیم فناوری، تیم اجرایی و ... ، سوابق و رزومه‌ی اعضا، ساختار سازمانی و چیدمان افراد، در این بخش قرار می‌گیرند.

محصول و فناوری

در این قسمت از طرح کسب‌وکار، ابتدا باید توضیحاتی در مورد فناوری محصول/خدمت، و موارد فنی مرتبط با کسب‌وکار ارائه شود؛ سپس مطالبی مبنی بر روند رشد فناوری محصول و تولید آن، سطح بلوغ فناوری(TRL)، مرحله‌ی رشد محصول در چرخه‌ی عمر آن و ... آورده شود.

مواردی مانند وضعیت حال حاضرِ محصول در جهان(مانند در ابتدای تکنولوژی، در مرز تکنولوژی، نیاز به تغییرات و ایجاد مزیت رقابتی برای حفظ حیات محصول، محصول منسوخ شده)، فناوری‌های استفاده شده در جهان برای تولید این محصول، و ... نیز در این قسمت قرار می‌گیرند.

چرخه عمر محصول

وضعیت بازار محصول

توضیحاتی شامل بازار جهانی و داخلی محصول، وضعیت صادرات و واردات آن محصول یا محصولات مشابه که مشتری را از استفاده‌ی محصولِ مورد نظر بی‌نیاز می‌کنند و محصول جایگزین محسوب می‌شوند، بررسی رقبای خارجی و پس از آن رقبای داخلی، و همین‌طور مزیت رقابتی محصولِ آن‌ها نسبت به یکدیگر، سطح آمادگی بازار(MRL) که جایگاه محصول نسبت به بازار را مشخص می‌کند، بررسی و تعیین مشتریان بالقوه‌ی محصول، در بخش وضعیت بازار می‌آیند.

فعالیت‌ها و وضعیت شرکت

فعالیت‌ها و وضعیت شرکت، شامل موارد مختلفی از جمله بازاریابی، برنامه‌ی R&D، خروجی‌های بازار، استعداد فعلی، دارایی‌های شرکت، بودجه‌ی فعلی، پیش‌بینی جریانات مالی طرح، برآورد زمانی اجرای طرح و ... می‌شود.

پیش‌بینی جریانات مالی طرح

پیش‌بینی جریانات مالی طرح، به معنای پیش‌بینی درآمدها، هزینه‌ها و جریانات نقدیِ یک دوره‌ی زمانی از فعالیتِ کسب‌وکار شما، در آینده می‌باشد. مواردی از جمله برنامه‌ی تولید و فروش، نحوه‌ی هزینه‌کردِ سرمایه‌ی دریافتی و ... نیز با در نظر داشتن متغیرهایی مانند نرخ تورم، تعداد نیروی انسانی و ... در این قسمت آورده می‌شوند.

انتظارات از سرمایه‌گذار

در این بخش، شرکت موظف است سطح انتظارات خود را از سرمایه‌گذاران، مقدار بودجه‌ی مورد نیاز برای شروع، توسعه و یا اتمام روند محصول یا خدمت خود، و همین‌طور درصد سهامی را که حاضر است در قبال این موارد به سرمایه‌گذار، واگذار کند یا مدل مشارکت پیشنهادی خود را تعیین نماید؛ تا در مذاکرات با سرمایه‌گذار، به بهترین نتیجه، و در کمترین زمان ممکن برسد.


با آرزوی موفقیت و بهروزی

عارفه رحیمیان