شرکت دانش پژوهان

مطالعات بازار جهانی دستگاه تصفیه آب قابل حمل

/global-market-for-portable-water-purifiers

امروزه صنعت تصفیه آب به دلیل چالش­ های موجود در دسترسی به آب آشامیدنی یکی از صنایع موردتوجه در دنیا می­باشد. یکی از بخش ­های مهم و محبوب در زمینه تصفیه آب، تولید دستگاه ­های تصفیه آب قابل‌حمل است