شریف فناوران آنیل

سطوح ایمن، گام هایی استوار

/post-30

لیزخوردن و سقوط، هر ساله منجر به صدمات مالی و جانی هنگفتی می شود. بر اساس آمار منتشر شده توسط CDC حدود 95% از موارد شکستگی لگن مربوط به لیزخوردن می باشد.