محاسبه ی نرخ بازگشت داخلی IRR در اکسل

نرخ بازگشت داخلی IRR چیست؟

/post-102

نرخ بازگشت داخلی (IRR) معیاری مالی است که اغلب برای ارزیابی میزان سودآوری یک پروژه یا سرمایه گذاری به صورت ایستا از آن استفاده می­شود.