معاونت علمی ریاست جمهوری

درباره فب میکرو نانو الکترونیک

/post-51

مرکز توسعه فناوری‌های میکرو-نانو الکترونیک با نام اختصاری فب الکترونیک، با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور توسعه فناوری‌های حوزه میکرو-نانوالکترونیک احداث گردید.


سینا کورکومین

/post-25

یکی از محصولات شرکت اکسیر نانو سینا