مقاله جدید

استقرار دستگاه تصفیه آب در منطقه دشتیاری سیستان و بلوچستان

/water-purifier

شرکت دانش‌پژوهان صنعت نانو غشاهای سرامیکی نانوساختار تولید می کند که برای صنایع مختلف به‌ویژه در حوزه تصفیه آب و پساب، صنایع معدنی و صنایع متعدد کاربردهای فراوانی دارد.