ترم شیت سرمایه گذاری چیست؟

ترم شیت سرمایه گذاری، سندی غیرالزام آور است که شرایط کلیدی یک توافق سرمایه گذاری بین یک استارتاپ و یک سرمایه گذار را به طور خلاصه بیان می کند. این سند به عنوان نقشه راهی برای قرارداد نهایی و الزام آور عمل می کند و با کاهش احتمال سوء تفاهم یا اختلافات غیر ضروری به طرفین کمک می کند تا در مورد جزئیات سرمایه گذاری به تفاهم برسند. ترم شیت اساساً زمینه را برای اطمینان از توافق طرفین یک معامله تجاری بر روی اکثر جنبه های اصلی ایجاد می کند. 

محتوای معمول یک ترم شیت:

مدل همکاری: در این قسمت از ترم شیت باید مدل همکاری بین استارتاپ و سرمایه گذار تعیین شود. مدل همکاری می تواند تزریق سرمایه در ازای تملیک سهام استارتاپ باشد و یا اینکه می تواند دریافت درصدی از فروش محصول استارتاپ در قالب رویالتی باشد. مدل های همکاری متعددی بسته به مذاکرات و استراتژی های طرفین معامله ممکن است ایجاد شود که در این بخش باید به صورت شفاف بیان گردد.

آورده طرفین: در این بخش آورده هرکدام از طرفین مشخص می گردد. بسته به مدل همکاری که بین سرمایه گذار و استارتاپ تعیین می شود آورده طرفین معامله تعیین می گردد. آورده استارتاپ ها می تواند دانش فنی یا تجهیزات مختلف و یا سهام شرکت باشد که در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد. میزان سرمایه برای تزریق به استارتاپ یا دارایی های فیزیکی که در اختیار استارتاپ قرار می گیرد نیز می تواند به عنوان آورده سرمایه گذار در این بخش مشخص شده و مورد توافق قرار گیرد. همچنین در این قسمت می توان در مورد نحوه پرداخت سرمایه مورد نیاز هم شرایطی را عنوان نمود.

ارزش گذاری: ارزش استارتاپ در زمان سرمایه گذاری در این بخش ذکر شده و مورد توافق قرار می گیرد.

نوع اوراق بهادار: در صورتی که مدل همکاری به شکل انتقال سهام در ازای جذب سرمایه باشد، نوع سهم مالکانه ای که سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری خود دریافت می کند (مانند سهام عادی یا سهام ممتاز) باید مشخص گردد.

حقوق و تعهدات طرفین: در این بخش باید حقوق طرفین و تعهدات متقابل آن ها به صورت دقیق مشخص گردد. به عنوان مثال استارتاپ متعهد می شود که کلیه اسناد فنی و مالی طرح خود را در اختیار سرمایه گذار قرار داده و در مقابل این حق را برای خود قائل می داند که سرمایه گذار نسبت به حفظ محرمانگی اسناد اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین شرح حقوق و مزایایی که سرمایه گذار در ازای سرمایه گذاری خود به دست می آورد، مانند حق رای، عضویت در هیئت مدیره و اولویت تسویه در زمان انحلال شرکت نیز در این قسمت مشخص می گردد.

شرایط نهایی شدن معامله: شروط و مراحلی که باید قبل از نهایی شدن سرمایه گذاری انجام شوند.

سایر موارد: مواردی مانند حقوق مالکیت معنوی، محدودیت های فعالیت استارتاپ، نحوه حل و فصل اختلافات و ...

اهمیت ترم شیت:

ایجاد شفافیت و وضوح: ترم شیت به وضوح انتظارات و تعهدات هر دو طرف را مشخص می کند و از بروز سوء تفاهم در آینده جلوگیری می کند.

مبنای مذاکره: این سند نقطه شروعی برای مذاکرات بین استارتاپ و سرمایه گذار است و به آن ها کمک می کند تا به توافقی نهایی برسند که برای هر دو طرف منصفانه باشد.

تسریع فرآیند سرمایه گذاری: با مشخص کردن شرایط کلیدی در ابتدای امر، ترم شیت به تسریع فرآیند مذاکره و نهایی شدن معامله کمک می کند.

نکاتی در مورد ترم شیت:

ترم شیت یک سند غیرالزام آور است و تنها پس از امضای قرارداد نهایی، تعهدات قانونی برای طرفین ایجاد می شود.

قبل از امضای هرگونه سندی، استارتاپ باید به دقت تمام مفاد ترم شیت را بررسی کند و در صورت نیاز با مشاوران حقوقی و مالی مشورت نماید.

استارتاپ باید تمامی شرایط خود را برای سرمایه گذار به صورت شفاف توضیح داده و نظر قطعی خود را نسبت به موارد ذکر شده در ترم شیت ارائه نماید.

ترم شیت ابزاری ارزشمند در فرآیند جذب سرمایه برای استارتاپ ها است. با درک دقیق مفاد آن و مذاکره هوشمندانه، استارتاپ ها می توانند شرایط سرمایه گذاری را طوری رقم بزنند که فرآیند سرمایه گذاری به خوبی انجام شده و مسیر موفقیت خود را هموارتر کنند.