عارف دادگستر، مدیرعامل شرکت نانوحباب انرژی، بر اهمیت توسعه و کاربرد نانوحباب در صنایع مختلف، بویژه تصفیه آب، فاضلاب و آبزی‌پروری تأکید کرد. وی با اشاره به تولید و عرضه سامانه نانوحباب توسط این شرکت، اظهار داشت: این سامانه انقلابی در این صنایع ایجاد خواهد کرد و چالش‌های اساسی آن‌ها را حل خواهد کرد.

کاربردها:

  • کشاورزی: افزایش اکسیژن آب آبیاری در گلخانه‌ها با استفاده از سامانه نانوحباب، به تقویت ساختار ریشه، جذب بهتر مواد غذایی و در نهایت ارتقای کیفیت و کمیت محصول نهایی کمک می‌کند.
  • آبزی‌پروری: این سامانه اکسیژن را با راندمان بالا در تمام نقاط استخر پخش می‌کند و تنش ناشی از کمبود اکسیژن را در ماهی‌ها از بین می‌برد. این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی آبزیان و افزایش سه برابری تولید می‌شود.

فناوری نانوحباب، پتانسیل قابل توجهی برای تحول در صنایع مختلف دارد. با توجه به مزایای متعدد این فناوری، می‌توان انتظار داشت که نانوحباب در آینده‌ای نزدیک به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گیرد.