RDSS (سیستم تشخیص التهابات ریوی) یک سیستم تشخیص Reactive Oxygen Species در نمونه خلط است که با استفاده از یک سنسور الکتروشیمیایی حاوی نانوساختار‌های حساس به ROS، به صورت بلافاصله ROS موجود در خلط را تشخیص می‌دهد.
تحقیقات ما و سایر دانشمندان نشان می­‌دهد که سطح ROS موجود در نمونه خلط بیماران مبتلا به COVID-۱۹ افزایش می‌یابد. سه نوع افزایش ROS در بیماران COVID-۱۹ مشاهده شده است:

  1.  ROS میتوکندری در سلول‌های میزبان ریه که به دلیل تکثیر ویروس SARS-CoV-۲ در این سلول‌ها و متابولیسم بیش از حد سلول‌های ریه برای کمک به تکثیر ویروس.
  2. تولید ROS مبتنی بر التهاب NLRP۳ به عنوان ROS سمی برای از بین بردن تکثیر ویروس. که این دو افزایش ROS درون سلولی بر متابولیسم سلول و رفلکس‌های سلولی تأثیر می‌گذارد تا ROS درون سلولی (intracellular) و خارج سلولی (extracellular) متعادل شود. از این رو ، می‌توان افزایش سطح ROS در نمونه خلط را در مرحله اولیه درگیری COVID-۱۹ بیماران مشاهده کرد.

در نهایت، در مراحل بالاتر بیماری، پس از طوفان سایتوکاین (Cytokyne storm) و افزایش طوفان IL-۶ ، حمله نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها به اندام ریه را مشاهده می‌شود، و آن‌ها با تولید گونه‌های اکسیژن واکنش پذیر سمی، به سلول‌های ریه میزبان ویروس و سلول‌های سالم ریه حمله می‌کنند. 

چنین افزایشی در سطح ROS باعث آسیب به اپیتلیال ریه می‌شود. در نتیجه، می‌توان افزایش سطح ROS را در نمونه خلط بیماران COVID-۱۹ در مراحل بالاتر و شدیدتر بیماری مشاهده نمود. بنابراین ، بین شدت COVID-۱۹ در بیماران و پاسخ الکتروشیمیایی سیستم RDSS ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

کار سیستم RDSS شناسایی نشانه‌های التهابی تنفسی در نمونه خلط بیماران است. جدا از اینکه مشکل COVID-۱۹ یا بیماری التهابی حاد دیگر باشد، یافتن چنین بیمارانی و تجویز داروهای ضد ROS و ضد التهاب برای آنها مهم است.

WHO و AAFA بر کنترل بیماران مبتلا به آسم و آلرژی در طی پاندمی همه گیر کرونا تاکید دارند. همچنین، بیشتر داروهای تجویز شده برای بیماران Covid-۱۹ مشابه داروهایی است که برای بیماری‌های التهابی حاد استفاده می‌شوند، این دارو‌ها، داروهایی از نوع کاهنده سطح ROS (ROS scavengers) مانند N-acetylcysteine یا سایر کورتواستروئیدها مانند دگزامتازون و سایر داروهای ضد درد و برخی آنتی بیوتیک ها می‌باشد.