بر اساس گزارش Gartner متوسط بودجه اختصاص یافته به بازاریابی در سال 2021 به حدود 4/6 درصد از درآمد شرکت‌ها رسیده که این عدد در سال 2020، 11 درصد بوده است. این نظر سنجی از بین 400 مجموعه شامل مدیران ارشد بازاریابی و رهبران بازار در آمریکای شمالی، انگلیس، فرانسه و آلمان در بازه زمانی بین مارس تا می سال 2021 انجام شده است.

علیرغم اینکه در سال 2020 به دلیل همه‌گیری کرونا بودجه بازاریابی شرکت‌ها کاهش یافته بود، اکثر مدیران ارشد بازاریابی انتظار داشتند که بودجه ها در سال 2021 بازگردد، اما بر خلاف انتظارات بودجه بازاریابی به پایین ترین سطح خود در تاریخ بررسی‌های Gartner رسید (شکل زیر). در بازه زمانی سال 2014 تا سال 2020 متوسط نسبت بودجه بازاریابی شرکت‌ها به درآمد آن‌ها بین 10 تا 12 درصد متغیر بوده است.

بر اساس نتایج این گزارش در هیچکدام از دسته بندی‌ها نسبت درصد بودجه در نظر گرفته شده بازریابی به درآمد دو رقمی نشده است. گروه محصولات فناورانه با حدود 5 درصد کمترین میزان بودجه بازاریابی را در بین سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که شرکت‌های CPG (مواد غذایی، نوشیدنی، البسه،لوازم آرایشی، ملزومات خانگی و..) با حدود 8.3 درصد بالاترین میزان بودجه بازاریابی را در بین سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده اند.

صنایع بزرگ با درآمد بالاتر از 2 میلیارد دلار کمترین میزان بودجه (درصد بودجه بازاریابی به درآمد) با حدود 8/5 درصد را به خود اختصاص داده اند.

نویسنده:جواد میرزائی، مدیر مطالعات بازار