رویداد رینکست در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. 

رینکست یکی از برنامه‌های حمایتی کارگروه صنعت ستاد توسعه فناوری‌نانو است که تسهیلات مادی و حمایت‌های معنوی را به صاحبان صنایع ارائه می‌کند تا ریسک ورود به حوزه نانو به طور ویژه در فرایند تحقیق و توسعه برایشان کاهش پیدا کند.


 شرکت دواگستر زیر مجموعه هلدینگ برسام در این رویداد حضور داشت.