Market Research

برای یادگیری مطالعات بازار از چه منابعی استفاده کنیم؟

/what-resources-should-we-use-to-learn-market

مطالعات بازار یکی از کلیدی ترین فعالیت‌های مربوط به کسب و کارها و به طور ویژه کسب و کارهای نوپا و فناورانه است.


تحقیقات بازار (Market Research)

/market-research

دو نوع اصلی از تحقیقات بازار وجود دارد که کسب و کارهای مختلف با توجه به ماهیت فعالیت، برای جمع آوری اطلاعات کاربردی در مورد محصولات و یا خدمات خود از آن‌ها ستفاده می کنند: تحقیقات بازار اولیه و تحقیقات بازار ثانویه.