مطالعات بازار یکی از کلیدی ترین فعالیت‌های مربوط به کسب و کارها و به طور ویژه کسب و کارهای نوپا و فناورانه است. این مطالعات که باعث شناخت دقیقی از فضای کسب و کار و رقابت می شود و یکی از مهمترین اثرات آن کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

در فرآیند ارزیابی استارتاپ‌ها، یکی از مهمترین پارامترها مباحث مربوط به اندازه بازار، شناخت رقبا و فضای رقابتی، سهم از بازار، تجزیه و تحلیل مشتریان و ... است که مطالعات بازار به این موارد پاسخ می‌دهد.

در این مقاله با مطالعات بازار آشنا شوید.

https://www.barsamtech.ir/market-research

منابع مختلفی در زمینه مطالعات بازار وجود دارد که یکی از مهمترین آن‌ها کتاب Market Research Handbook نوشته Jie Xu  است که مفاهیم را به زبان ساده و قابل فهم به خواننده ارئه می‌دهد. این کتاب مشتمل بر 5 فصل است که در هر فصل مثال‌هایی به منظور درک بهتر مفاهیم آورده شده است. 


نویسنده کتاب Market Research Handbook نوشته Jie Xu  

فصل اول

 در فصل اول بعد از مقدمه عمده مباحث در زمینه اندازه گیری است. سرفصل‌های نظیر روایی و پایایی، اندازه گیری در مطالعات بازار، فرآیند اندازه گیری، و اینکه چه چیزی را چگونه اندازه گیری کنیم از مهمترین مطالب این فصل است.

فصل دوم 

در فصل دوم کتاب به تشریح ارتباط بین مطالعات بازار با برنامه‌های بازاریابی و اجرایی در سازمان‌ها پرداخته شده است. 

 فصل سوم

 در فصل سوم به کلیاتی در مورد بازار پرداخته شده است. عمده تمرکز مطالب در این فصل در زمینه مفاهیمی چون محیط بازار، عمر بازار، اندازه بازار، نرخ رشد بازار، سهم از بازار، پتانسیل بازار، غلظت بازار، میزان اشباع بودن بازار، جذابیت بازار و نرخ ایگزینی پرداخته شده است. در خصوص هر کدام از موارد ذکر شده ابتدا تعریف آن مفهوم و سپس روش اندازه گیری آن توضیح داده شده است.

در این مقاله درباره اهمیت مطالعات بازار آگاهی تان را بالا ببرید.

https://www.barsamtech.ir/importance-of-market-measurement

فصل چهارم

در این فصل درباره نحوه تجزیه و تحلیل رقابت شرح داده شده است. مفاهیمی نظیر قیمت گذاری، تجزیه و تحلیل مالی (نسبت های مهم مالی)، ساختار فروش، مدیریت نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد توضیح داده شده است.

 فصل پنجم

 فصل پایانی کتاب در خصوص تجزیه و تحلیل مشتری است. در این بخش مفاهیمی نظیر بخش بندی مشتریان، نحوه آگاهی بخشی به مشتریان، برندینگ، قیمت گذاری، تبلیغات شرح داده شده است.

انتظار می رود خواننده پس از مطالعه این کتاب به یک چهارچوب ذهنی منظم و ساختار کلاسیک در زمینه مطالعات بازار  دست پیدا کند و بتواند مهارت خود را در زمینه تدوین گزارش مطالعات بازار و تجزیه و تحلیل سایر گزارش‌ها افزایش دهد.

در مطالب بعدی بیشتر در مورد منابع مطالعات بازار و منابع یادگیری آن پرداخته میشود.

نویسنده: جواد میرزائی