اولین جلسه گردهم‌آیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر با هدف شناخت مسائل مشترک و تشکیل کمیسیون توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برگزار شد.
در این جلسه که با حضور جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد، مسائل و مشکلات مشترک شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای حل آن‌ها ارائه شد.
برخی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه عبارتند از:
شناسایی مسائل و مشکلات مشترک شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
ارائه راهکارهای حل مشکلات
ارتقای توانمندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
توسعه ابزار ضمانت جسورانه
هم سرمایه‌گذاری با صندوق نوآوری
تشکیل مگافاند
ایجاد نوع سوم صندوق‌های پژوهش و فناوری
مشارکت در بازار نوآفرین
تسهیل توسعه ابزار جدید
عضویت شرکت برسام تک در کمیسیون توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فرصتی مغتنم برای این شرکت است تا در راستای تحقق اهداف خود در زمینه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان گام‌های موثرتری بردارد.