چهارشنبه مورخ 5/2/1403 رویداد گنجینه پردیس در محل ساختمان سراج پارک فناوری پردیس برگزارشد.

این رویداد با حضور داوران، سرمایه گذاران و تیم های ارائه دهنده در دو نوبت صبح و بعداظهر به کار خود ادامه داد.

تعداد 10 تیم با موضوعات پلتفرمی نظیر کدنویسی، بازی موبایلی، بازاریابی، تشخیص حمله سایبری، سلامت دیجیتال و یک تیم در حوزه صنعتی طی این رویداد ارائه های خود را به نمایش گذاشتند.