برسام تک، هلدینگ سرمایه گذاری خطرپذیر، در جستجوی ایده های ناب و استعدادهای برتر در سراسر ایران است.

ما به شما فرصتی استثنایی برای ارائه طرح خود و جذب سرمایه گذاری برای تبدیل رویاهایتان به واقعیت می دهیم!

در تاریخ 9 خرداد 1403، سفری به استان گلستان خواهیم داشت تا از نزدیک با شما و ایده هایتان آشنا شویم.

طرح های خود را برای ما ارسال کنید و منتظر خبرهای خوب باشید!

اولین مقصد: استان گلستان