هلدینگ برسام تک با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه استحصال و تولید نمک الژینات سدیم، گامی بلند در جهت خودکفایی کشور در این محصول حیاتی برداشت.
نمک الژینات سدیم ماده‌ای با ارزش با کاربردهای فراوان در صنایع مختلف است. تولید این ماده در داخل کشور می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و به رونق صنعت و اشتغالزایی کمک کند.
 امضای این قرارداد نویدبخش تحولات مثبت در این حوزه‌ها خواهد بود.